Çim Bitkisinin Kullanım Alanları ve Peyzaj Uygulamalarındaki Yeri, Çim Alan Tesisi

Çim Bitkisinin Kullanım Alanları ve Peyzaj Uygulamalarındaki Yeri

Çim Bitkisinin Kullanım Alanları ve Peyzaj Uygulamalarındaki Yeri

Yerleşim Alanlarında

Çim çok çeşitli amaçlar için birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

       Yerleşim Alanlarında: Özellikle son yıllardaki gelişmeler ile şehir merkezlerine akın fazlalaşmış ve arsa fiyatları giderek artmıştır. Bunun sonucu olarak büyük şehirlerde blok apartmanlara ve toplu konutlara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Şehirler zamanla beton yığını görünümü almaktadır. Böyle bir olayın canlılar üzerindeki olumsuz etkileri düşünülürse, şehir planlamalarında yeşil alanlar ve özellikle yüzey etkisi yaratan çim alanlar oluşturmak kaçınılmazdır. Tüm bunların yanı sıra ev bahçeleri de çim alanların kullanıldığı önemli alanlardır.